BRontosauří Dětský Oddíl je zaměřen na děti od předškoláků po třetí třídu. Nabízíme alternativu klasických kroužků. Děti se v pravidelných týdenních schůzkách učí, jak funguje příroda, o možnostech jak ji chránit a vytvářejí si k ní pozitivní vztah. Co nejvíce času na schůzkách trávíme venku. Do programu oddílovek zařazujeme hry rozvíjející jejich motorické i psychické schopnosti, včetně her na odreagování. S dětmi také oživujeme tradiční zvyky a rozvíjíme kreativitu výtvarnými dílničkami.

Při tvorbě programu dbáme na propojení prvků ekologické výchovy a zážitkové pedagogiky uzpůsobené dětem, jejich potřebám a zájmu. Zakládáme si na dobrovolnosti, děti do žádné činnosti nenutíme a necháváme jim prostor pro vlastní tvořivost a rozvoj osobnosti.

BRontosauří Dětský Oddíl v Praze byl založen v roce 2013 a od té doby pořádáme pravidelné oddílové schůzky a víkendové výpravy, občas i pro rodiče s dětmi. Jsme tu pro děti, které chtějí zažít radost z objevování krás přírody, vyřádit se při hrách, poznat nové kamarády a naučit se chovat zodpovědně ke svému okolí.

V rámci našich pravidelných týdenních setkání si děti formou her a zábavných aktivit osvojují nové dovednosti a schopnosti, při nichž se vzájemně seznamují, učí spolupráci a souznění s přírodou.